Kontakt oss

Leder
Even Svindal
976 87 500
Arbeidsoppgaver:
Kontakten til hovedstyret, lede styremøter, medlem i sportslig utvalg, kontaktperson til krets/kommune/media, økonomiansvarlig, lede årsmøter, oppfølging damefotballen, lotteri, kontakt kvalitetsklubb.
Nestleder
Roy Gogstad
90774262
Arbeidsoppgaver:
Følge opp sportsplan, lede sportslig utvalg/trenerforum, fotballskolen, dommeransvarlig, treneranskaffelser, krets/bylag, overganger, Sandar-cup, oppsett og fordeling av treningstider
Styremedlem 1
Krenare Olomani
Arbeidsoppgaver:
Styremedlem 2
Monica Wendel
416 95 867
Arbeidsoppgaver:
Materialforvalter, anlegg, skader/ulykker spillere, Sandarcup,ansvar rekruttering jentefotball
Styremedlem 3
Roger Seland
91809669
Arbeidsoppgaver:
Dugnader
Styremedlem 4
Stian Rødbøl
47860862
Arbeidsoppgaver:
Treningsøkta, Webside, IT
Styremedlem 5
Stig Lomme
97602924
Arbeidsoppgaver:
FIKS, overganger, påmeldinger av lag, arrangementer, trener/lagledermøter, deltakelse foreldremøter, web, "potet"
Styremedlem 6
Ida Hellerud Knutsen
Arbeidsoppgaver: