Årsmøter Nanset IF

Årsmøter Nanset IF: 6 februar Triathlon holdes på Abax kontor, 7 februar Frisbee gruppe klokken 1830 på Nanset klubbhytte, 13 februar skigruppe klokken 1930 på Nanset hytta, 12 februar fotball klokken 1930 på Nanset hytta, 13 februar sykkel gruppa klokken 1800 på Nanset hytta, 5 mars hoved foreningen klokken 1900 på Nanset hytta. Evt. forslag må vere de respektive styrer i hende senest 14 dager før årsmøte dato.