Borgertoget 2018

Vi takker alle som stilte opp i Borgertoget. Vi var som vanlig en av de største !