FAIR PLAY pris til Nanset IF Fotball

Torsdag 27 februar var duket for Fair play-fest på Nanset. Vi fikk besøk fra Vestfold fotballkrets , Norges fotballforbunds breddeavdeling og ordføreren. Anledningen var at Nanset ble kåret til årets Fair play-klubb i Vestfold. Dette ble markert med "møte" for spillere i barnefotballen. Lagene formulerte sine kontrakter med verdier for kommende sesong. Deretter ble det taler, utdeling av pris-samt opplesning av de ulike kontraktene. Nanset IF er stolte av prisen! Kriterier og begrunnelse finner du her:

Kåringen er foretatt av Fair play-utvalget, og er gjort på bakgrunn av årets observasjoner, klubbesøk, innspill fra andre klubber samt en totalvurdering av klubben, foretatt av kretsens administrasjon, ut i fra NFF sine kriterier. Nanset IF er en klubb som har tatt Fair play til «neste nivå» sammenlignet med mange andre klubber. Nanset gjennomfører flere tiltak i året hvor Fair play enten er en del av tiltakene eller hvor Fair play er selve temaet. - Det er kjempefint at Vestfold Fotballkrets anerkjenner det arbeidet vi gjør i klubben vår, sier en stolt Fair play-ansvarlig, Tonje Walle Egeli. Vestfold fotballkrets var til stede på et av tiltakene. Da gjennomførte Nanset fotball og Nanset skole en felles Fair play-dag. Her var det lagt til rette for fin fotballaktivitet og Fair play-natursti. Samhold og vennskap sto i fokus denne dagen! Vi gratulerer!

 

Her er kriterier og begrunnelse:

Som tidligere meddelt er det Nanset IF som er kåret til årets Fair play-klubb i Vestfold i 2013. Kåringen er foretatt av Fair play-utvalget, og er gjort på bakgrunn av årets observasjoner, klubbesøk, innspill fra andre klubber samt en totalvurdering av klubben, foretatt av kretsens administrasjon, ut i fra NFF sine kriterier.

Organisatorisk:

      Tilbud til både jenter og gutter.

      Dokumentert en aktiv inkluderingsstrategi.

      Skriftlige retningslinjer på Fair play, i klubbens sportsplan, -" slik skal vi ha det hos oss".

      Fair play kontaktperson.

      Holdningskontrakter med grupper av spillere, trenere og ledere.

      Et aktivt forhold til Foreldrevettreglene.

    Anlegg:

      Fair play er synlig på klubbens anlegg med flagg, banner og foreldrevettplakater.

    Kampramme:

      Fair play-samtale på alle lag i ungdomsklassen (13-19 år) – før kampen.

      Fair play-hilsen gjennomføres på alle lag - før og etter kamp.

      Klubben har Kampverter i alle kamper.

      Fair play klubbdommervester i alle barnekamper.

      Bruk av Fair play-kapteinsbind på samtlige av klubbens lag.

    Vestfold fotballkrets generelle betraktninger:

    Nanset IF er en klubb som har tatt Fair play til «neste nivå» sammenlignet med mange andre klubber. Nanset gjennomfører flere tiltak i året hvor Fair play enten er en del av tiltakene eller hvor Fair play er selve temaet.

    Vestfold fotballkrets var til stede på et av tiltakene. Da gjennomførte Nanset fotball og Nanset skole en felles Fair play-dag. Her var det lagt til rette for fin fotballaktivitet og Fair play-natursti. Samhold og vennskap sto i fokus denne dagen!

    Nanset er svært flinke til å forankre Fair play i alle typer møter i klubben.

    Fotballkretsen vil også trekke frem hvordan Nanset ved sportslig leder håndterer spillerhenvendelser fra andre klubber, som vil melde overgang til Nanset. Dette er spillere fra klubber, hvor lag står i fare for å bli oppløst. Her har sportslig leder handlet meget profesjonelt, gjennom å oppfordre spillerne til å bli værende i egen klubb for å redde eget lag fra å rakne midt i sesongen. Dette viser en meget god sportsånd, og ikke minst at Fair play er forankret på alle nivåer i klubben.

    Sandefjord 20.11.2013

    Øyvind Ludvigsen /s/ Karin Berg Ørbeck Leder, Fair play utvalget Klubbutvikler