Ny kontingentløsning !

Ny løsning for betaling av kontingent og medlemsadministrasjon for Nanset IF ! Nanset IF tar i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for medlemsadministrasjon f.o.m. 2015. Vi gir her en kort beskrivelse om hva dette betyr for deg som medlem og/eller foresatt.Se under Les mer !

Den nye løsningen innebærer at medlemmer skal bruke Min idrett – følg link for bruksanvisningen her  (Påloggingsboks til Min idrett er også lagt ut på klubbens hjemmeside –www.nansetif.no. – øverst på grå linje – høyre side).  Gjennom Min idrett kan du som medlem etter hvert administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjonen som er registrert om deg, samt kunne oppdatere registrert informasjon.

Løsningen innebærer at betaling av kontingenter, treningsavgifter mv. vil bli gjennomført i idrettens løsning for Online betaling. Hver gang det etableres et betalingskrav vil det bli varslet pr. e-post for å gjøre oppmerksom på kravet som ligger i Min idrett.

Dersom du får problemer eller trenger hjelp finnes det flere muligheter!

Tekniske spørsmål skal rettes til Idrettens support på telefon 03615 (kl. 08.00-20.00) eller e-post:  support@idrettsforbundet.no.

Eller ta kontakt med klubbens representanter:

Fotball:

Øivind Jøntvedt ; oivind.jontvedt@live.no ; mob. 99150 640
Tonje Walle Egeli ; tonje.walle.egeli@gmail.com ; mob. 9823176
Sven Ferstad ; sven-fer@online.no ; mob. 93677229
Ingunn Christiansen ; ingunn1971@hotmail.com ; mob. 4169319

SYKKEL:

Kathrine Møller Nordal ; kathrine@nanset-sykkel.no ; mob: 92608994
Christian Rode ; christian@nanset-sykkel.no; mob. 91737428

Personvern

Ny ID-løsning krever at man oppgir fødselsnummer. Fødselsnummer blir ikke lagret hos NIF eller i idrettens systemer. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt og i henhold til personopplysningsloven