Skifte av kunstgressdekket i Storbingen

Det er litt anleggstrafikk på Nanset om dagen. Storbingen skal skifte kunstgrass. I tillegg skal det legges pad. Det må også planeres på nytt. Det hele vil ta ca. 14 dager. Det blir en helt ny spilleropplevelse på banen. 7 er banen vil også bli reparert i høst. Om ikke det er nok så vil hovedbanen skifte kunstgrass til sommeren 2018. Den vil også få pad. Nytt lysanlegg på 7 er banen vil bli satt opp i høst. Det vil med andre ord bli lagt til rette for aktivitet og godt fotball spill på Nanset banene. Vi gleder oss!