Siste nytt fra Nanset IF: Fotball

Dagens kamper : Se i fanen til høyre

Velkommen til Nanset IF Fotball sine hjemmesider. Her vil du finne informasjon om aktiviteter i klubben. Nanset IF er en av de største fleridrettslagene i Vestfold, med både ski, hopp, sykkel og fotball. Vi er åpen og inkluderende klubb som ønsker nye medlemmer velkommen.

VI takker alle som er grasrotgivere til klubben vår!
Vi takker alle som stilte opp i Borgertoget. Vi var som vanlig en av de største !
Årsmøter Nanset IF: 6 februar Triathlon holdes på Abax kontor, 7 februar Frisbee gruppe klokken 1830 på Nanset klubbhytte, 13 februar skigruppe klokken 1930 på Nanset hytta, 12 februar fotball klokken 1930 på Nanset hytta, 13 februar sykkel gruppa klokken 1800 på Nanset hytta, 5 mars hoved foreningen klokken 1900 på Nanset hytta. Evt. forslag må vere de respektive styrer i hende senest 14 dager før årsmøte dato.

Sider