Æresmeldemmer

Leonard Nielsen
1949
Olav Roppestad
1969
Thorleif Tudvedt
1975
Ole Henry Hansen
1983
Edgar Andresen
1987
Nils Roppestad
1990
Thor Marthinsen
1994
Tor Nilsen
1997
Reidar Bergene
2001
Ragnhild Hansen
2001
Tore Hetty
2005
Jan Eigil Jensen
2008
Sven-Øystein Wagn Ferstad
2012
Morten Thunberg
2014
Helge Bergsvand
2016
Lise Eriksen
2017
Aslak Bolt-Evensen
2019
Rolf Eigil Arnesen
2019