Klubben

NANSET IDRETTSFORENING 

Nanset Idrettsforening ble stiftet 15.juli 1919. Fotball, sykkel og ski er hoved aktivitetene i foreningen.

Nanset IF har i dag ca. 900 medlemmer og er blant de største breddelagene i Vestfold.

Foreningen har etter hvert fått et betydelig anlegg til sine aktiviteter:

  • 2 kunstgressbaner – 11èr bane og en 7 èr bane.
  • 2 ballbinger.
  • Lysløype hvor deler av anlegget blir lagt med kunstsnø.
  • Sykkelløyper.
  • Hoppbakke –Brattelibakken.
  • 2  klubbhus.
  • Flott turterreng.

Foreningen ønsker å gi et sportslig tilbud til alle medlemmer, uansett ferdigheter eller ambisjoner. 

Lagets formålsparagraf er som følger:

”Lagets formål er ved samarbeid og vennskap og fremme idrett og friluftsliv i sunne former”.

Vi ønsker enda flere velkommen til oss i et trygt og sosialt miljø. Vårt mål er at alle skal ha med seg gode minner i voksenlivet, etter fine opplevelser i ung alder i vår forening.

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider. Hver gruppe har sin egen hjemmeside. Handlingsplan finner du på forsiden - venstre side.

Hjertelig velkommen i vår idrettsfamilie ! Klubben med gode minner !