Litt historikk

GÅGRUPPA har sitt utspring i begynnelsen av 1990-årene. Det var Morten Thunberg og Nils Roppestad som startet opp med turer i Vestmarka.

Etter hvert sluttet flere seg suksessivt til. I 1996 var oppslutningen blitt større og det hele kom inn i noe fastere former. Dette året ble RÅGJENGERN etablert. Via direkte kontakt og flygeblader tok interessen seg raskt opp og deltakerantallet økte. Rekorden på en kveld er 23, satt i 1997. I perioder var 10-12 frammøtte vanlig, men i noen år nå har det gjerne ligget på 6-8.

Medlemmene ble utstyrt med egne T-skjorter og gensere. Det ble etter hvert også laget en sang for gruppa.

Mandag og fredag har ligget fast hele tiden, men de første årene ble lørdag brukt og eksperimentert med. Lange turer og kortere turer, litt kl 0900 og litt kl 1400. Etter noen år landet vi på fredag; først kl. 1600, så kl. 1400. Langturer kunne være Tjølling rundt, Skjærsjø-Larvik, Bjerke-Lysebo-Bjerke, Vindfjelltraktene rundt, Nevlunghavn-Stavern, Larvik-Stavern etc. Stavern ble gjerne kombinert med besøk i Leiren, både spisemesse og barmesse. Sykkelturer var også årlige innslag, blant annet Svarstad-Larvik, Fredrikshavn-Skagen-Fredrikshavn, Brunlanes rundt, Larvik-Siljan-Larvik samt Larvik-Kodal-Tjølling-Larvik.

Anslagsvis 100 personer har vært innom på 20 år. Kun 2-3 ganger har frammøtet vært på 1 eller 0.

Ledervervet har gått på rundgang; gjerne med 2-3 års frekvens. Rekorden har Roger Seland med 6 år. Tore Fjeldskår har vært leder i to perioder hver på ca 3 år. Morten Thunberg ga seg mer eller mindre etter ca 10 år, mens Nils Roppestad døde høsten 1996.

Selve betegnelsen RÅGJERNGER’N har kommet litt i bakgrunnen de siste åra. GÅGRUPPA er nok betegnelsen som brukes mest i dag. På årsmøtet i 2012 fikk gruppa sitt regelverk. Dette året ble det også fremmet krav om at medlemmer av gågruppa må være medlem av Nanset Idrettsforening, med en egen kontingentsats fastsatt av foreningens årsmøte.