Årsmøte avholdt digitalt 15 mars 2021.

Hei !

Årsmøte avholdt digitalt 15 mars. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen, som vedlegges under.
Styret som ble valgt for 2021:

Leder Morten Thunberg Valgt for 1 år
Nestleder Sven-Øystein Wagn Ferstad Ikke på valg 
Styremedlem Øyvind Grøn Ikke på valg
Styremedlem Heidi Jansen Valgt for 2 år
Styremedlem Rune Nilsen Valgt for 2 år
Styremedlem Hanne Hellenes Valgt for 2 år
Vara medlem Anette Andersen Valgt for 1 år
Vara medlem Arild Wirgenes Valgt for 1 år
     
Kontrollutvalg Thorbjørn Larsen Valgt for 1 år
  Tore Fjeldskår Valgt for 1 år
  Kjell Thore Thorsen Valgt for 1 år
Vara Morten Berger Valgt for 1 år

 

Heidi Jansen ble tildelt Nanset statuetten for stor innsats i Nanset Idrettsforening gjennom ti talls år.

Kristian Eftedal og Øyvind Lund ble tildelt administrasjonsmerket

Håkon Gram Russeltvedt fikk Eldres innsatspokal for drivende arbeid i disk golf gruppa.

Vi ønsker velkommen våre 2 nye grupper - Nanset bulldog ( amerikansk fotball ) og e-sport gruppe ( ligger under fotball ) 

Årsberetning

Regnskap

Budsjett

Nanset IF