Ny dato for ÅRSMØTET I HOVEDFORENINGEN

Vi kunne dessverre ikke gjennomføre årsmøtet vårt som planlagt, men ønsker å få det gjennomført digitalt den 15/4-20 kl. 1900. Les årsmøtedokumentene nøye - de ligger under neste bolk. Er det spørsmål så ta kontakt med Morten Thunberg - mobil 99709686 eller epost: morten.thunberg@lf-nett.no Vi legger ut link til møtet for de som ønsker å følge det. Linken legges ut på hjemmesiden den 15/4-20. Styret

Her ligger siste versjon dokumentene. Viktig at dere leser dokumentene.

Er det spørsmål så ta kontakt med Morten Thunberg - mobil 99709686 eller epost:  morten.thunberg@lf-nett.no

Styret