Oppdatering - Åpning for barn og ungdom opp til 20 år.

Beredskapsteamet i Larvik kommune har i dag besluttet at det nå åpnes opp for aktivitet og idrett for barn og unge opp til 20 år i henhold til nasjonale bestemmelser: 
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.
 • Svømmehallene åpnes for organisert trening (for barn og unge opp til 20 år) og skolesvømming.
 • Offentlig bading er fortsatt stengt.
 
Videre gjelder følgende for arrangementer:
 • Arrangementer bør utsettes eller avlyses.
Dersom et arrangement likevel må avholdes: 
 • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten
  er utendørs, er grensen 20 personer.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.