Politiattest

Politiattest:

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi det ønskes et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Søknadsprosedyre - for den som skal søke:

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post.

Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få et skjema fra ansvarlig i klubben, på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden. 

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. 

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. 

Innhenting av politiattest er gratis.

For å få tilsendt skjema og kunne søke om politiattest, ta kontakt med ansvarlig i klubben: Heidi Agnete Myrland Jansen mobil: 93086546, heidi.jansen@bkgrafisk.no

Selve søknad kan gjøres på:  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Mer info om politiattest og idrettslag: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/