Årsmøte Nanset Ski

Årsmøtet for Nanset Ski er berammet til TIRSDAG 11. FEBRUAR KL 19:00 Klubbhuset. Agenda kommer ut senere. Saker til årsmøtet må innmeldes i god tid. Styret