Møte turrenngjengen

Svalbard info møte tirsdag 19. april klokken 19.30. Vel møtt!