SMS Varsling

Nanset Ski har SMS varsling for treninger og annen aktuell info.

Meld deg på aktuell gruppe

Det finnes 4 ulike grupper som man kan melde seg på. Man kan melde seg på flere grupper om ønskelig, da må en sende en sms for hver gruppe.

SMS er en god måte å gi raske beskjeder på, og vi håper flest mulig registrerer seg.

GRUPPER SEND SMS MED TEKSTEN: SEND TIL TLFNR INFO GJELDER
Gruppe1 nansetski gruppe1 2077 6 - 9 år
Gruppe2 nansetski gruppe2 2077 10-12 år
Gruppe3 nansetski gruppe3 2077 Over 12 år
Turrenn nansetski turrenn 2077 Turrenngruppa