Støtt Nanset Ski

Aktivitetene Nanset ski skaper for barn og unge koster, få ting er gratis. Vi i styret gjør vårt beste for å skape et godt idrettstilbud til alle barn fra 1. klasse og oppover. Inn under dette ligger:

  • Trenere
  • Støtte til treningsklær (klubbtøy) Nanset Ski subsidierer dresser
  • Arrangerer treningsleirer / Samlinger
  • Vedlikeholder skiløyper
  • Snøprodukjon i lysløypen i Bjørndalen
  • Nanset ski betaler også startkontigent til alle juniorer som deltar på skirenn under sesongen

I sum lager vi et sunt og godt miljø for utøvere som ønsker å trene og ha idretten som møtepunkt.

Ønsker du som privat person eller firma å støtte oss i det arbeidet vi gjør? Kontakt oss gjerne.

Nanset Ski

Ragnar Pettersen

Epost: ragnar.pettersen@gmail.com Tlf 92 24 71 91

Du kan også støtte oss med et engangbeløp ved å betale inn på vår konto

Kontonummer: 2540.02.97463