Kontakt oss

Styremedlem
Anne Tråseviken
91726511
Styreleder
Christian Rode
91737428
Nestleder/Sportslig leder
Espen Gjevestad
92863637
Styremedlem
Heidi Bjønnes Mathisen
478 97 597
Styremedlem
Kjell Rognlien
Styremedlem/ kasserer
Nebojsa Jeftic
Styremedlem og ungdomsrepresentant
Trym Olsen