Siste nytt fra Nanset IF: Sykkel

Barne- og ungdomsgruppa ønsker velkommen til første fellestrening onsdag 26.mars
Herman Solberg Nilsen fikk prisen " Best med ball " på kretstinget i Vestfold. Vi gratulerer !
Hva er Nanset Triathlon? Vi er en gruppe på 12-14 utøvere , i 2013 fikk vi til mange fine treninger sammen. Vi har konkurrert sammen i flere sammenhenger, vi har reist, svømt, løpt, syklet, ledd, utfordret og hevet hverandre enormt mye. Nanset triathlon har blitt en klubb som ønsker alle velkommen, uavhengig av bakgrunn, nivå og tempo! Vi er blitt flere og ønsker og nye velkommen. Det spennende konseptet kon-tri er triathletene sultene på og helt klart stolte av:) Vi er en klubb med høy kompetanse og ikke minst hyggelige, ressurs sterke folk! Som representant ønsker jeg være tilgjengelig for våre medlemmer, og være med og videreutvikle , organisere og delegere Nanset triathlon videre:) Ailin Hem
Årsmøtet ble avholdt på klubbhytta den 3 mars 2014. Det var stort oppmøte, opp mot 100 personer. Ordfører, Rune Høiseth var invitert. Det var en stor sak på sakslista. Hoppbakke prosjektet. Det forelå 3 forslag, den ene fra hoppprosjektet , ett fra salen ogdet siste fra styrene i foreningen. Det sistnevnte forslaget fikk flertall, se forøvrig protokoll under.
Mandag 3 mars 2014 ble Morten Thunberg utnevnt som æresmedlem i Nanset IF for sitt lange engasjement i foreningen. Ordfører Rune Høiseth foretok overrekkelsen på Nanset IF årsmøte.
Protokollen fra årsmøte er nå klar til nedlastning
Start våren med en herlig sykkel-uke i Vinci, Toscana, ITALIA.
Vi håper å se deg på klubbhytta torsdag 23.januar kl.1800 :-)
Sykkelball fredag 10.januar kl.1900 på Klubbhytta. Påmeld.frist: søndag 5.januar til sykkelball@nanset-sykkel.no
Nanset IF Sykkel inviterer til klubbutviklingskveld torsdag 23.januar

Sider